БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
Бакалаврын үндсэн болон хамтарсан хөтөлбөр 4 жил 2020.08.03 - 2020.08.21 Бүртгэл хаалттай 2020.08.31
Бакалаврын оройн хөтөлбөр 2-2.5 жил 2021.01.25 - 2021.03.15 Бүртгүүлэх 2021.03.22
Бакалаврын бямба гаригийн эчнээ хөтөлбөр 2-2.5 жил 2021.01.25 - 2021.03.17 Бүртгүүлэх 2021.03.27

Хаяг

13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49


Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo

youtube.com/c/UFEmedia

Холбоо барих

7015 8818, 451956, 70158806, 70008087 - Бакалаврын сургалтын алба

457701 - Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)

7000 8083 - Чадамжид суурилсан виртуал сургалттай хөтөлбөр

7015 0261 - Орой, эчнээ хөтөлбөр

7015 8802, 452739 - Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр

7000 8084 - Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр

7015 8820 - Элсэлтийн бүртгэлийн системийн лавлах
UFE mobile app

UFE mobile app