СЭЗИС-ийн цахим хуудас    |    Цахим сургалт    |   
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МЭРГЭШСЭН ЗЭРГИЙН ХӨТӨЛБӨР      |       ЕБС-ИЙН СУРАГЧДЫН ОЛИМПИАД

Бүртгүүлэх

Анхааруулга:
Нэвтрэх нэр - энэ системд нэвтрэх нэр нь таны э-мэйл хаяг байх тул зөв оруулна уу!
Нууц үг - энэ системд зориулан нэвтрэх нууц үгийг зохион оруулна уу!
Э-мэйл хаяг :
*
Нууц үг :
*
Нууц үг дахин оруулах :
*
Ургийн овог :
*
Овог :
*
Овог /Англиар/:
*
Нэр :
*
Нэр /Англиар/:
*
Регистрийн дугаар :
*
Яс үндэс :
Хүйс :
Төрсөн огноо/YYYY-MM-dd/ :
*
       
13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49

7015 8818, 451956, 70158806, 70008087
457701
7000 8083
7015 0261
7015 8802, 452739
7000 8084
7000 8198

7015 8820
Холбоо барих утас

Бакалаврын сургалтын алба

Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)
Чадамжид суурилсан виртуал сургалттай хөтөлбөр
Орой, эчнээ хөтөлбөр
Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр

Элсэлтийн бүртгэлийн системийн лавлах
Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo