Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Суралцаж эхлэх огноо Бүртгэл Бүртгүүлэх
Бэлтгэл виртуал хөтөлбөр 5-6 сар (хуанлигийн хугацаагаар) суралцах гэрээ байгуулагдсанаас хойш 2021.01.01 - 2021.12.31 Бүртгүүлэх
Ахлах ангийн виртуал хөтөлбөр 10-12 сар (хуанлигийн хугацаагаар) суралцах гэрээ байгуулагдсанаас хойш 2021.01.01 - 2021.12.31 Бүртгүүлэх
Дээд боловсролын диплом олгох виртуал хөтөлбөр 18 сар (хуанлигийн хугацаагаар) суралцах гэрээ байгуулагдсанаас хойш 2021.01.01 - 2021.12.31 Бүртгүүлэх
Бизнесийн удирдлагын мастерийн мэргэжлийн суурь хөтөлбөр 10 сар (хуанлигийн хугацаагаар) суралцах гэрээ байгуулагдсанаас хойш 2021.01.01 - 2021.12.31 Бүртгүүлэх

Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16