Бүртгэл

Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Суралцаж эхлэх огноо Бүртгэл Бүртгүүлэх
ACCA Бямба 1.5 жил 2021.09.11 2021.08.15 - 2021.09.03 Бүртгэл хаалттай
САТ-Certified Accounting Technician 1-2 жил 2020.10.03 2020.09.23 - 2020.09.29 Бүртгэл хаалттай
ACCA оройн анги 2.5-3 жил 2020.09.01 2020.06.15 - 2020.08.24 Бүртгэл хаалттай

Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16