СЭЗИС-ийн цахим хуудас    |    Цахим сургалт    |    Нэвтрэх
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МЭРГЭШСЭН ЗЭРГИЙН ХӨТӨЛБӨР

МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
Өдрийн анги 1 жил 2019.01.15 - 2019.01.31 Бүртгүүлэх 2019.02.11
Оройн/ Үндсэн анги 1 жил 2019.01.15 - 2019.01.31 Бүртгүүлэх 2019.02.11
Оройн/ Үндсэн Мэргэжлийн бус анги 1.5 жил 2019.01.15 - 2019.01.31 Бүртгүүлэх 2019.02.11
Бямба гарагийн анги 1.5 жил 2019.01.15 - 2019.01.31 Бүртгүүлэх 2019.02.11
Бямба гарагийн Мэргэжлийн бус анги 2 жил 2019.01.15 - 2019.01.31 Бүртгүүлэх 2019.02.11
Удирдах ажилтны анги 1.5 жил 2019.01.15 - 2019.01.31 Бүртгүүлэх 2019.02.11
Цахим ухаалаг анги 2 жил 2019.01.15 - 2019.01.31 Бүртгүүлэх 2019.02.11
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх МВА 1 жил 2018.09.10 - 2018.10.15 Бүртгэл хаагдсан 2018.10.27
Магистр /MSc in CFA, CIMA/ 2 жил 2019.01.03 - 2019.01.18 Бүртгэл хаагдсан 2019.01.26
       
13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49


7015 8818, 451956
457701
7000 8083
7015 8812
7015 0261
7015 8802, 452739
7000 8084
7000 8198
Холбоо барих утас


Өдрийн болон хамтарсан хөтөлбөр
Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)
Зочлох үйлчилгээ, аялал жуулчлалын менежментийн хөтөлбөр
Шаталсан сургалтын хөтөлбөр
Орой, эчнээ хөтөлбөр
Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр
Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo