СЭЗИС-ийн цахим хуудас    |    Цахим сургалт    |   
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МЭРГЭШСЭН ЗЭРГИЙН ХӨТӨЛБӨР      |       ЕБС-ИЙН СУРАГЧДАД

МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
Мастерын өдрийн анги 1 жил 2019.12.10 - 2020.01.16 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Мастерын өдрийн анги 1 жил 2019.01.15 - 2019.02.14 Бүртгэл хаалттай 2019.02.11
Мастерын оройн анги 1 жил 2019.12.10 - 2020.01.16 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Мастерын оройн анги /мэргэжлийн бус/ 1.5 жил 2019.12.10 - 2020.01.16 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Мастерын бямба гарагийн анги 1.5 жил 2019.12.10 - 2020.01.16 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Мастерын бямба гарагийн анги 1.5 жил 2019.01.15 - 2020.02.29 Бүртгэл хаалттай 2019.02.11
Мастерын бямба гарагийн анги /мэргэжлийн бус/ 2 жил 2019.12.10 - 2020.01.31 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Мастерын бямба гарагийн анги /мэргэжлийн бус/ 2 жил 2019.01.15 - 2020.02.29 Бүртгэл хаалттай 2019.02.11
Мастерын удирдах ажилтны анги 1.5 жил 2019.12.10 - 2020.01.29 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Мастерын цахим ухаалаг анги 2 жил 2019.12.10 - 2020.01.16 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Мастерын олон улсын анги 2 жил 2019.08.26 - 2019.09.06 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх МВА 1.5 жил 2019.12.10 - 2020.01.16 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
Энтрепренершип болон Инноваци МВА (Бямба) 1.5 жил 2019.12.10 - 2020.01.16 Бүртгэл хаалттай 2020.02.01
CIMA, CFA мастерын бямба гаригийн хөтөлбөр /MSc/ 2 жил 2020.02.07 - 2020.03.04 Бүртгүүлэх 2020.03.09
       
13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49

7015 8818, 451956, 70158806, 70008087
457701
7000 8083
7015 0261
7015 8802, 452739
7000 8084
7000 8198

7015 8820
Холбоо барих утас

Бакалаврын сургалтын алба

Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)
Чадамжид суурилсан виртуал сургалттай хөтөлбөр
Орой, эчнээ хөтөлбөр
Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр

Элсэлтийн бүртгэлийн системийн лавлах
Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo