МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
Мастерын өдрийн анги 1 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.07
Мастерын оройн анги 1 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.07
Мастерын оройн анги /мэргэжлийн бус/ 1.5 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.07
Мастерын бямба гарагийн анги 1.5 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.12
Мастерын бямба гарагийн анги /мэргэжлийн бус/ 2 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.12
Мастерын удирдах ажилтны анги 1.5 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.11
Мастерын цахим ухаалаг анги 2 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.12
Мастерын олон улсын анги 2 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.07
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх МВА 1.5 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.12
Компанийн засаглалаар мэргэшүүлэх MBA хөтөлбөр 1.5 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.11
Энтрепренершип болон Инноваци МВА (Бямба) 1.5 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.12
CIMA мастерын бямба гаригийн хөтөлбөр /MSc/ 2 жил 2020.11.01 - 2020.12.31 Бүртгүүлэх 2021.01.10
ACCA+MSc 1.5 жил 2020.10.01 - 2020.12.30 Бүртгүүлэх 2021.01.09
CFA Мастерын бямба гарагийн бэлтгэл анги 2 жил 2020.08.17 - 2020.09.02 Бүртгэл хаалттай 2020.09.12

Хаяг

13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49


Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo

youtube.com/c/UFEmedia

Холбоо барих

7000 8085 + (дотуур дугаар)

1010, 1011, 1020, 1021, 1030, 1031 - Бакалаврын сургалтын алба

1101, 1102, 1103, 1100 - Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)

1081 - Чадамжид суурилсан виртуал сургалттай хөтөлбөр

7000 8084 - Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
UFE mobile app

UFE mobile app