СЭЗИС-ийн цахим хуудас    |    Цахим сургалт    |   
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МЭРГЭШСЭН ЗЭРГИЙН ХӨТӨЛБӨР      |       ЕБС-ИЙН СУРАГЧДЫН ОЛИМПИАД

БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
Бакалаврын оройн хөтөлбөр 2-2.5 жил 2019.02.22 - 2019.03.25 Бүртгэл хаагдсан 2019.03.25
Бакалаврын бямба гаригийн эчнээ хөтөлбөр 2-2.5 жил 2019.02.22 - 2019.03.25 Бүртгэл хаагдсан 2019.03.30
Бакалаврын эчнээ ухаалаг цахим хөтөлбөр 2-3 жил 2019.03.16 - 2019.05.01 Бүртгэл хаагдсан 2019.05.04
ЭЕШ-д бэлтгэх ухаалаг цахим зөвлөх үйлчилгээ 4 долоо хоног 2019.02.23 - 2019.04.30 Бүртгэл хаагдсан 2019.02.25
       
13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49

7015 8818, 451956
457701
7000 8083
7000 8083
7015 0261
7015 8802, 452739
7000 8084
7000 8198

7015 8820
Холбоо барих утас

Өдрийн болон хамтарсан хөтөлбөр
Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)
Зочлох үйлчилгээ, аялал жуулчлалын менежментийн хөтөлбөр
Шаталсан сургалтын хөтөлбөр
Орой, эчнээ хөтөлбөр
Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр

Элсэлтийн бүртгэлийн системийн лавлах
Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo