Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

АКАДЕМИК АНГЛИ ХЭЛНИЙ БЭЛТГЭЛ СУРГАЛТЫН ЗАР

2021/09/06

СЭЗИС-д 2021-2022 оны хичээлийн жилд элсэж, түвшин тогтоох шалгалтаар академик англи хэлний B1 түвшний болзол хангаагүй оюутнуудад зориулан Гадаад хэлний Институтээс академик англи хэлний A1 болон A2 түвшний 9 долоо хоногийн сургалтыг явуулах тул оюутан та бүхнийг хамрагдахыг урьж байна.

  • Сургалтын хэлбэр:Цахим /Хичээлийн хуваарийн дагуу live хичээлээр/
  • Сургалтын хугацаа: A1 түвшин 2022.09.13 - 2021.11.12
               A2 түвшин 2021.11.15 - 2022.01.14
  • Бүртгүүлэх хаяг: azzaya.d@ufe.edu.mn
  • Бүртгэх хугацаа: 2021.09.06 - 2021.09.10

Жич: Оюутан та мөн бусад хэлний сургалтын төвүүдийн академик англи хэлний бэлтгэл шатны сургалтад хамрагдах боломжтой бөгөөд ГХИ болон бусад сургалтын төвүүдийн сургалтад хамрагдсан бүх оюутнууд тухайн сургалтын нотлох баримтаараа Pearson placement-албан ёсны шалгалтыг шалгагч байгууллагын зарласан хуваарийн дагуу заавал өгч, болзол хангасан эсэхээ тодорхойлуулахыг анхаарна уу!.

Гадаад Хэлний Институт
Холбогдох утас: 99099490, 88072633