Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

1-Р КУРСЫН ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:

2021/09/01

Оюутны мэдээллийг системд оруулах ажил тодорхой шалтгаануудын улмаас хойшлогдож байгаа тул 2021.09.01 өдрийн хичээл сонголт 2021.09.02 өдрийн 14:00 цаг болж хойшлогдлоо.