Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

Элсэлтийн үйл ажиллагааны мэдээ

2021/08/25

СЭЗИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрийн элсэлтийн баталгаажуулалт төлөвлөгөөний дагуу явагдаж 2021.08.25-ны өдрийн 17.30 цагт хаагдлаа.

  • Жагсаалтаар хүлээлгэд байгаа элсэгч, эрэмбэ ахиж хяналтын тоонд багтсан элсэгчид элсэлтээ баталгаажууллаа.
  • 2021.08.25-ны өдөр нэмэлт элсэлтийн бүртгэл хийгдсэнтэй холбоотой асуудлаар болон ufe_connect@ufe.edu.mn хаягаар ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч дуусгавар болгон маргааш буюу 2021.08.26-ны дотор шийдвэрлэнэ.
  • Суралцах эрхийн бичиг авсан оюутнууд Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг хуваарийн дагуу өгч байна. Бүртгэлээ баталгаажуулсан элсэгчид заавартай сайтар танилцаж, түвшингөө тодорхойлуулна уу.
  • Бүртгэл баталгаажиж, суралцах эрхийн бичгээ хүлээн авсан элсэгчид элсэлтийн комиссоос боловсруулсан зааврын дагуу дэлгэрэнгүй анкетыг үнэн зөв бөглөнө үү.

СЭЗИС-ийн элсэлтийн комисс