Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

2021.08.24-нд Англи хэлний түвшин тогтох шалгалт өгөөгүй элсэгчдийн анхааралд

2021/08/24

2021.08.24-нд Англи хэлний түвшин тогтох шалгалт хуваарийн дагуу амжилттай зохион байгуулагдлаа. Та бүхэн цахим шуудангаа тогтмол шалгаж, зарлагдсан хуваарийн дагуу шалгалтад хамрагдана уу.