Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

Онооны жагсаалт гарах хугацаа

2021/08/24

Зарим бүртгүүлэгчид бүртгэлийн мэдээллээ алдаатай оруулснаас үүдэн ЭЕШ-ын оноо БҮТ-өөс татагдаагүй, онооны мэдээлэл дутуу байгаа тул онооны жагсаалт гарах хугацааг сунгаж 2021.08.24-ний өдрийн 09.00 цагаас гарахыг мэдэгдэж байна.

СЭЗИС-ийн Элсэлтийн комисс