Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

Үндсэн болон хамтарсан хөтөлбөрийн элсэгчид 2021.08.23-ны Даваа гарагийн 09:00-17:00 цагийн хооронд суралцах мэргэжил, хэлбэрээ сонгоно.

2021/08/23

Ufe connect online office 2021.08.23-ны 09:00-17:00 цагийн хооронд болно.
ЛИНК: meet.google.com/vsg-njmm-gbf