Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

Нэмэлт бүртгэл

2021/08/23

СЭЗИС-ийн босго онооны шалгуурыг хангасан боловч элсэлтийн бүртгэлээс хоцорсон элсэхийг хүсэгчид 2021-08-23-наас 2021-08-25-ны өдрийн хооронд хүсэлтээ илгээнэ үү. Хүсэлт илгээхдээ дараах мэдээллийг заавал оруулна. Үүнд:

  1. Өөрийн овог, нэр, регистрын дугаар
  2. Хоёр хүртлэх холбогдох утасны дугаар
  3. ЭЕШ-ийн хичээл тус бүрийн оноо
  4. Элсэхийг хүссэн мэргэжил, хэлбэр
  5. Төлбөр төлсөн баримт

Бүртгэлийн хураамж: 20,000 төгрөг.
Гүйлгээний утга: Элсэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар

Банк Данс Хүлээн авагчийн нэр
Худалдаа хөгжлийн банк 2612007984 СЭЗИСургууль
Хас банк 5000010393 Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль
Хаан банк 5129032930 Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль

Холбоо барих:
Цахим хаяг: munkhsaran.a@ufe.edu.mn
Харилцах утас: 70008085 /дотуур дугаар 1011/