Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

СЭЗИС-ийн бакалаврын үндсэн болон хамтарсан хөтөлбөрт элсэн суралцах эрхийн бичгээ авч баталгаажуулсан элсэгч оюутнуудын анхааралд!

2021/08/22

Танд Санхүү Эдийн засгийн Их сургуульд элсэн суралцахаар болсонд баяр хүргэе!
СЭЗИС-ийн бакалаврын үндсэн болон хамтарсан хөтөлбөрт элсэх эрхээ баталгаажуулсан оюутнууд дараах өдрүүдэд цахим шуудангаараа мэдэгдэх мэйл хүлээн авсныхаа дараа доорх цагийн хуваарийн дагуу нэг удаа Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг https://level.ioinstitute.mn цахим талбараар заавал өгнө. /Удирдамжийг хавсралтаас харна уу!

2021.08.24-ний 16:00 -17 цаг
2021.08.25-ны 11:00-12 цаг
2021.08.25-ны 16:00-17 цаг
2021.08.26-ны 16:00-17 цаг
Анхааруулга мэдээлэл

Дараах мэргэжил, хөтөлбөрт элсэн суралцагч оюутнууд Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгөхгүй болохыг анхаарна уу!!!
Шалгалтад хамрагдахгүй мэргэжил, хөтөлбөр:
-Япон-Аялал жуулчлал
-Дорнод Сибир-Мэдээллийн систем
-Донгбей-Нягтлан бодох бүртгэл
-Далиан-Олон улсын бизнес худалдаа
-Донгбей-Санхүү, Далиан-Эрх зүй
Жич: СЭЗИС-д элсэгч оюутан англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг 1 удаа үнэ төлбөргүй өгөх эрхтэй бөгөөд хэрэв элсэгч заасан хугацаанд шалгалтаа өгөөгүй, нөхөж өгөх тохиолдолд шалгалтын төлбөрийг бүрэн хариуцана.
Гадаад Хэлний Институт
Холбогдох утас: 88072633, 99137705