Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

СЭЗИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ҮНДСЭН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЭТГЭЛЭГ, ШИЛДЭГ ЭЛСЭГЧ, ХӨНГӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛӨӨР ЭЛСЭН СУРАЛЦАХ СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

2021/08/22

1. Шилдэг Элсэгч, Хөнгөлттэй нөхцөлөөр суралцах элсэгчийн холбогдох материалыг загварын дагуу, нотлох баримтын хуулбарын хамт ufe_connect@ufe.edu.mn цахим хаягаар 2021 оны 8 сарын 19-ны өдрийг дуустал хүлээж авна.
ЖИЧ: admission.ufe.edu.mn сайт руу орон Мэдээ мэдээлэл хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу /Мөн GOOGLE FORM-г бөглөнө үү/

2. Тэтгэлэг горилсон элсэгчийн холбогдох материалыг загварын дагуу, нотлох баримтын хуулбарын хамт scholarship@ufe.edu.mn цахим хаягаар 2021 оны 8-р сарын 25-ны өдрийг дуустал хүлээж авна.
ЖИЧ: Тэтгэлгийн төрлөөс хамаарч бүрдүүлэх бичиг баримт, эсээний агуулга өөр тул СЭЗИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ҮНДСЭН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭГЧДЭД ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Тэтгэлэг хүсэгчийн анкетыг татах холбоос:
https://admission.ufe.edu.mn/Default.aspx?page=4137
Тэтгэлгийн журамтай танилцах холбоос:
https://admission.ufe.edu.mn/Default.aspx?page=4137