Мэдээ, мэдээлэл


2021/09/06

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/01

2021/08/30

2021/08/26

2021/08/25

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/23

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/22

2021/08/16

2021/08/16

2021/07/01

2021/06/23

2021/06/23

2021/06/16

СЭЗИС-ийн бакалаврын үндсэн болон олон улсын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчдийн анхааралд

2021/07/01

БШУЯ-наас ЭЕШ-ыг наймдугаар сард зохион байгуулахтай холбогдуулан СЭЗИС-ийн бакалаврын үндсэн болон олон улсын хөтөлбөрийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл хаах хугацааг хойшлуулж байна. Цаг үеийн нөхцөл байдал сайжирч БШУЯ-аас ЭЕШ авах хугацаа тодорхой болох үед элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хугацааг СЭЗИС-ийн “Элсэлтийн журам”-д тусган дахин зарлана.

Өмнөх хугацаанд бүртгүүлсэн бүртгүүлэгчид элсэлтийн журам-ын 2.2, 4.3-т д заасан ур чадварын шалгалтыг цахим сургалтын талбараар дамжуулан ЭЕШ эхлэхээс өмнө заавал өгөхийг анхаарна уу.

Мөн элсэлтийн хуанлид заасан дараах үйл ажиллагааны хүсэлт хүлээн авах хугацааг 2021.08.02 өдрийг дуустал өөрчлөлт оруулж байна. Үүнд:

- Элсэгчдэд олгох тэтгэлэгийн хүсэлт;

- СЭЗИС-д “Шилдэг элсэгч” болон “Хөнгөлттэй нөхцөл”-өөр элсэн суралцах;

- ЭЕШ-ийн оноо шаардахгүйгээр элсэх;

Жич: Дээрх хугацаанд өөрчлөлт орох тохиолдолд дахин зарлах болно.

2021-06-30

ЭЛСЭЛТИЙН КОМИСС