СЭЗИС-ийн цахим хуудас    |    Цахим сургалт    |   
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МЭРГЭШСЭН ЗЭРГИЙН ХӨТӨЛБӨР      |       ЕБС-ИЙН СУРАГЧДАД

МЭРГЭЖИЛ СОНГУУЛАХ, СУРАЛЦАХ ЭРХИЙН БИЧИГ ОЛГОХ

Огноо: 2019/06/23
Элсэгчдэд онооны жагсаалтаар мэргэжил сонгуулж, суралцах эрхийн бичгийг олгохдоо дараах хуваарийг баримтална.(Бүртгүүлсэн элсэгчид элсэлтийн бүртгэлийн системрүү нэвтэрч орон жагсаалт эрэмбээ харна уу!)

Улаанбаатар хотод

БҮЛЭГ I: “Математик”, “Англи хэл” хичээлийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 620;
БҮЛЭГ II: “Математик” хичээлийн ЭЕШ-ын оноо 650, “Англи хэл” хичээлийн ЭЕШ-ын оноо 620;
БҮЛЭГ III: “Математик” ба “Нийгмийн тухай мэдлэг” хичээлийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 620;
БҮЛЭГ IV: “Математик”, “Англи хэл” хичээлийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 560;
БҮЛЭГ V: Математик ба англи хэл хичээлийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 500.

Цагийн хуваарь

6-р сарын 24

6-р сарын 25

БҮЛЭГ I

БҮЛЭГ II

БҮЛЭГ III

БҮЛЭГ IV

БҮЛЭГ V

БҮЛЭГ I

09:00-11:00 001-050 001-050 001-100 001-100

001-100

351-400

11:00-13:00

051-150

051-с хойш 101-150 101-150

101-200

      401-с хойш

13:00-15:00

151-250

  151-с хойш 151-с хойш

201-300

СЭЗИС-ийн лицей сургуулийн элсэгчид

15:00-17:00

251-350

     

301-с хойш

Олимпиад, уралдаан тэмцээнд оролцож эрхийн бичиг авсан элсэгчид

*-- 6-р сарын 26, 27 өдрүүдэд хүндэтгэх шалтгаантай элсэгч нар бүртгүүлж, эрхийн бичиг авна.Орон нутагт (I, II, III, IV, V-р бүлгээр)
   
 • Дархан-Уул (Сэлэнгэ) аймгаас элсэгчдэд Дархан хотын ОЮУНЫ УНДРАА ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН Б байранд 6-р сарын 24-ны өдрийн 13:00-18:00 цагт. Лавлах утас 99051141: 
 • ­
 • Орхон (Булган) аймгаас элсэгчдэд Эрдэнэт хотод 6-р сарын 24-ний өдрийн 10:00-13:00 14:00-18:00 цагт. Лавлах утас: 88024204
 • Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр хотод 6-р сарын 24-ний өдрийн 10:00-13:00 14:00-18:00 цагт. Лавлах утас: 99001375
 • Архангай аймаг, Цэцэрлэг хотод 6-р сарын 25-ны өдөр. Лавлах утас: 99062994
 • Завхан аймаг, Улиастай хотод 6-р сарын 26-ны өдөр. Лавлах утас: 94951119
 • Говь-Алтай аймаг, Алтай хотын 3-р СУРГУУЛЬ дээр 6-р сарын 24-ний өдрийн 11:00-13:00 14:00-18:00 цагт. Лавлах утас: 99787669
 • Бусад орон нутгийн элсэгчидтэй СЭЗИС-иас утсаар холбогдож мэргэжил сонгуулна.
  Мэргэжил сонгуулах дээрх цагийн хуваарийн дагуу элсэгч нэг бүртэй утсаар холбогдож мэргэжил сонгуулна. Мэргэжлээ сонгосон бол сургалтын төлбөрийн урьдчилгааг төлж суралцах урилгаа хэвлэн авах эрхтэй болно.

Ирэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ:
   
 1. Иргэний цахим үнэмлэх(Насанд хүрээгүй бол төрсөний гэрчилгээ)
 2. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (Гадаадад ЕБС төгссөн бол боловсролын бичиг баримтыг БСШУСЯамаар баталгаажуулсан байна.)
 3. Сурагчийн хувийн хэрэг
 4. Төгссөн сургуулийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
 5. ЭЕШ-ийн батламж
 6. Сүүлийн 6 сард авахуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь
 7. Сургалтын төлбөрийн урьдчилгаа 500,000₮ тушаасан баримт
  (Элсэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаарыг бичсэн байх)

  Дансны дугаар:
  • Улаанбаатар хотын банкны 2612007984, Хүлээн авагчийн нэр: СЭЗИСургууль
  • Хас банк 5000010393, Хүлээн авагчийн нэр: Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль
 8. • Хаан банк 5129032930, Хүлээн авагчийн нэр: Санхүү эдийн засгийн их сургууль

ЭЛСЭЛТИЙН КОМИСС
2019-06-23
     
       
13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49

7015 8818, 451956, 70158806, 70008087
457701
7000 8083
7015 0261
7015 8802, 452739
7000 8084
7000 8198

7015 8820
Холбоо барих утас

Бакалаврын сургалтын алба

Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)
Чадамжид суурилсан виртуал сургалттай хөтөлбөр
Орой, эчнээ хөтөлбөр
Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр

Элсэлтийн бүртгэлийн системийн лавлах
Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo